Usługi

Doradztwo Podatkowe
– sporządzanie porad, opinii, wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,
– Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi a także przed sądami administracyjnymi

Księgowość
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów
– Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
– Prowadzenie rejestrów podatkowych
– Rozliczeń PIT,CIT,VAT, Akcyzy,
– Sporządzanie sprawozdań finansowych
– Sporządzanie analiz finansowych i informacji

Kadry i płace
– Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, zus.
– Prowadzenie teczek osobowych.
– PIT11.
– Zaświadczenia.